www.burnfree.com.tr  Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi-Sürüm: 001 - Tarih: 11.07.2013

Bu Site, çeşitli sağlık sorunları ve bunların tedavisiyle ilgili bilgiler içerebilir. Bir sağlık sorununuz olduğunda derhal doktorunuza ya da bir uzman sağlık görevlisine başvurmanız tavsiye edilir. Bu internet sitesine erişim sağlayarak ya da bu internet sitesindeki bilgileri kullanarak, bu şart ve koşulları ("Kullanım Koşulları") kabul etmiş oluyorsunuz ve Preventis, bağlı şirketleri, iştirakleri ve çalışanları, müdürleri ve hissedarları aleyhinde bu internet sitesinin kullanımından ya da bu sitede bulunan herhangi bir materyal, bilgi, görüş ya da tavsiyeden kaynaklanabilecek herhangi bir iddiadan feragat etmiş oluyorsunuz.

Preventis herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın bu şart ve koşullar ve/veya bu internet sitesinde atıfta bulunulan ürünler ve hizmetler üzerinde değişiklik yapabilir, iyileştirebilir ve/veya bunları değiştirebilir. Bu değişiklikler Sitede yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Siteyi kullanmaya devam etmeniz, üzerinde değişiklik yapılan Kullanım Şartlarını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Lütfen Siteye erişmeden ve Siteyi kullanmadan önce Kullanım Koşullarını dikkatle okuyun. Siteye erişerek ya da Siteyi kullanarak, burada belirtilen Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz ve bu işlemler Kullanım Koşullarını imzalayarak onaylamanız yerine geçer. Kullanım Şartlarına tabi olmak istemiyorsanız Siteye erişmeyiniz...

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu web sitesini (www.burnfree.com.tr kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.
1.2. Bu SİTE' de sunulan ürünler Preventis sağlık ve iş güv. tek. san. ve tic. ltd. şti. Adres: Sülün Sokak No:16 levent - Telefon: 902122646400 (bundan böyle kısaca "Preventis" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi Preventis olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Preventis işletmesine aittir.
1.3. İşbu kullanım koşullarını Preventis gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
1.4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Preventis tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
1.5. Preventis bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE: www.burnfree.com.tr,  Preventis tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.
2.2. ÜYE: www.burnfree.com.tr dan ürün /mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, www.burnfree.com.tr sitesine üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile SİTE 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin SİTE 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE'ye verilmez.
2.3. KULLANICI: www.burnfree.com.tr ,web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda www.burnfree.com.tr sitesinden mesaj göndermesi ile KULLANICI'nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.
2.5. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
2.6. İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle www.burnfree.com.tr internet sitesi arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. www.burnfree.com.tr  internet sitesi, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.
3.2. www.burnfree.com.tr internet sitesi, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; www.burnfree.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından www.burnfree.com.tr adına ayıpsız olarak teslimidir.
3.3. www.burnfree.com.tr, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.
3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların www.burnfree.com.tr tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Preventis , bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. SİTE üzerinden, Preventis kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE'lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Preventis olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmaz ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. Preventis  bu tür link verilen web site'lerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Preventis  tarafından uygun görülmeyen linklere erişimi her zaman kesebilir.
4.2. Preventis, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
4.3. KULLANICI ve ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan www.burnfree.com.tr sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Preventis sorumlu değildir.
4.4. Preventis, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE'yi kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık veya aylık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder. Preventis,sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
4.5. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Preventis'in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Preventis çalışanlarının ve yöneticilerinin, Preventis yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Preventis, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
4.6. SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Preventis'in ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Preventis'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
4.7. İşbu SİTE'nin sahibi Preventis işletmesidir. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu Preventis işletmesinin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Preventis ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE,Preventis hizmetlerini, www.burnfree.com.tr bilgilerini ve Preventis işletmesine ait telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Preventis işletmesinin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Preventis işletmesinin yazılı izni ile mümkündür.
4.8. Preventis, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Preventis aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vb. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Preventis için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Preventis'in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

4.9. Her türlü veri, soru, yorum, öneri ve benzerleri de dahil olmak üzere elektronik posta yoluyla veya diğer yöntemlerle internet sitesine ilettiğiniz veya gönderdiğiniz her türlü ileti veya materyal gizli olmayan ve mülkiyet hakkı içermeyen bilgi niteliğine sahiptir ve bu şekilde değerlendirilecektir. Preventis, bu tür iletileri veya materyalleri, çoğaltma, ifşa, iletme, yayınlama, yayımlama ve benzeri diğer işlemler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla herhangi bir amaç için kullanabilecektir. Preventis ayrıca, internet sitesine gönderdiğiniz her türlü iletide veya materyalde yer alan tüm fikirleri, kavramları, teknik bilgileri veya teknikleri, ürün geliştirme, imal etme ve pazarlama da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, her türlü amaç için kullanmakta serbesttir.

4.10. Preventis internet sitesinde yer alan tartışmaları, sohbetleri, mesajları, iletileri ve benzerlerini zaman zaman izlese veya incelese dahi, PREVENTIS  yasalar veya yönetmelikler tarafından öngörülen durumlar dışında, bunları izlemekle veya incelemekle hiçbir şekilde yükümlü değildir. PREVENTIS  internet sitesinin içeriğinden veya internet sitesinde sunulan bilgilerde yer alabilecek herhangi bir hataya, hakarete, iftiraya, karalamaya, noksanlığa, yalana, müstehcenliğe, pornografik malzemeye, küfre, tehlikeye veya kusura ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmemektedir. Kanuna aykırı, tehditkar, hakaret içeren, iftira içerikli, müstehcen, kışkırtıcı, pornografik veya küfür içeren materyalleri veya suç sayılabilecek davranışlar teşkil eden veya bu tür davranışlara teşvik eden, hukuki sorumluluk doğuran veya kanuna aykırı herhangi bir materyali göndermeniz veya iletmeniz yasaktır. Preventis bu tür bilgileri veya materyalleri gönderen kişilerin kimliğini açıklamasını talep eden veya emreden icra makamları ile mutlak bir işbirliğinde bulunacak ve bu konudaki mahkeme emirlerine tamamen uyacaktır. İnternet sitesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapmanız, siteye zarar vermeniz veya herhangi bir tahrifat yapmanız ya da internet sitesine izin verilmeyen türde materyalleri eklemeniz yasaktır. Preventis internet sitesini kararlı bir şekilde koruyacak ve cezai yaptırım talebinde bulunmak da dahil olmak üzere, siteye ilişkin haklarını ihlal eden kişiler aleyhinde gerekli tüm yasal işlemlere başvuracaktır.

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

5.1. Preventis, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin ya da SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Preventis, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE'nin kullanılması ile Preventis işletemesinin, ürün kullanımı, site kullanımı/ziyareti sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

5.2. Preventis bu websitesinde yer alan detaylı bilgileri profesyonel itina çerçevesinde bilgi ve inancına dayanarak dahili ve harici kaynaklardan temin etmiştir ve bu bilgi alanını sürekli olarak genişletmeyi ve güncelleştirmeyi hedeflemektedir. Bu websitesinde yer alan bilgiler Preventis'i, ürünlerini ve hizmetlerini sunmayı hedeflemektedir. Ancak, bu websitesinde yer alan bilgilerin bütünlüğü veya doğruluğu ile ilgili açık ve kapalı olarak herhangi bir ifade kullanılmamış veya bir garanti verilmemiştir. Bu bilginin yayın tarihi itibariyle doğru olmasına rağmen, artık güncelliğini yitirmiş olabileceğini önemle hatırlatırız. Bu yüzden, bu websitesinden elde ettiğiniz bilgileri herhangi bir şekilde kullanmadan önce kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Bu websitesinde verilen tavsiyeler, hedeflenen süreç ve amaçlara uygunluk açısından özellikle güvenlikle ilgili veri sayfaları ve teknik spesifikasyonlar ile bağlantılı olarak veya ürünlerimiz ile ilgili yapılan tavsiyeler üzerine kendi kontrolünüzü yapmaktan sizi alıkoymaz. Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz ile ilgili herhangi bir tavsiye veya talimata ihtiyacınız olması durumunda bizimle doğrudan temasa geçmenizi rica ederiz. Bu websitenin kullanıcıları websiteye ve içeriğine erişimindeki sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş olurlar. Bu websitesinin yazılması, hazırlanması veya yayınlanmasında görev alan Preventis, Preventis'in bağlı olduğu şirketler ve Preventis'e bağlı şirketler ve şirket çalışanları, yöneticileri, müdürleri, hissedarları veya üçüncü şahıslar, bu websitesine erişimden veya erişim imkansızlığından, websitesi'nin kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanan ya da bu websitesinde yer alan bilgilere güvenmekten kaynaklanan zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.

5.3. Site’de yayımlanan bilgiler, özellikle de finansal bilgiler yatırım yapmaya teşvik olarak kabul edilmeyecektir. Bu bilgiler hiçbir surette araştırma olarak veya halka arz olarak yorumlanmamalıdır, ayrıca Preventis ve/veya ilgili iştiraklerinde hisse veya diğer menkul değerleri yatırma, satın alma veya takas etme teklifi değildir. Preventis Site’de yayımlanan finansal bilgilerin düzenli olarak güncellendiği gerçeğine (eğer finansal bilgiler çevrim içi sağlanıyorsa) dikkatinizi çekmektedir. Site, Site’nin içeriği ile ilişkili belli bir alanda danışılan uzmanların görüşlerini ya da basın makalelerinden pasajlar sunabilir. Bu tip bilgiler yalnızca danışılan uzmanın ya da yayının görüşünü temsil eder ve mutlaka Preventis görüşü değildir. Söz konusu uzmanlar Preventis çalışanları değildir ve görüşlerinin Preventis tarafından kullanılması karşılığında herhangi bir ücret almamaktadırlar. Preventis söz konusu herhangi bir bilgi ve görüşün doğruluğu veya bütünlüğünden sorumlu değildir. Uzmanların görüşleri kendi kişisel bakışlarını yansıtır ve asla Preventis’in görüşü ya da sorumluluğu olarak yorumlanmamalıdır.

5.4. Site ayrıca sağlık, fiziksel durum, tıbbi alan ve yalnızca insan kullanımına yönelik tıbbi tedavilere ilişkin bilgiler de içermektedir. Söz konusu bilgiler sadece bilgilendirme amacıyla Site’de yayımlanmaktadır ve doktorunuz ya da eczacınızın tavsiyelerinin yerini almaz. Bu bilgiler her ne koşulda olursa olsun bir yaralanmanın, hastalığın veya fiziksel problemin tıbbi tanısını koymak ya da Site’de sunulan ilaçları yazmak veya kullanmak için kullanılmamalıdır. Her durumda doktorunuza ya da eczacınıza başvurmalısınız. Preventis, Preventis'in bağlı olduğu şirketler ve Preventis'e bağlı şirketler ve şirket çalışanları, yöneticileri, müdürleri ve hissedarları  bu sitenin kullanımından veya yanlış kullanımından, site'deki bilgiler veya eksik bilgilerden ve bunlara bağlı olarak alınabilecek hizmet veya ürünlerden kaynaklanan herhangi bir zarar, ziyan, kayıp, yaralanma, hasar  durumunda sorumluluk kabul etmez.

5.5. Tıbbi bir durumunuz olduğunda, hemen kişisel doktorunuzu veya bir sağlık uzmanını görünüz. Preventis, kişiye özel tıbbi teşhis veya hastaya özel tedavi önerisi sunmaz, site'de verilen tüm bilgiler yalnızca kullanıcının da araştırması ve uzman'a danışması ile doğrulanabilir. İşbu web sitesinde yer alan hiçbir ifade, herhangi bir öneri veya tavsiye olarak yorumlanmamalıdır ve herhangi bir karar alırken veya bir eylemde bulunurken bu web sitesine güvenerek hareket edilmemelidir. Ayrıca, tıp alanındaki ilerlemeler ve gelişmeler süreklilik arz ettiğinden, işbu web sitesinde yer alan bilgiler her zaman tamamıyla güncel kalamaz ve bu nedenle bu bilgiler “OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE” sunulmaktadır. İŞBU WEB SİTESİNİN İÇERİĞİNİN ZAMANINDALIĞI, GÜNCELLİĞİ, DOĞRULUĞU,TAMLIĞI VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞUNA DAİR BEYANLAR VEYA BU WEB SİTESİNİ KULLANARAK ULAŞABİLECEK SONUÇLARIN HATASIZ VEYA GÜVENİLİR OLACAĞINA İLİŞKİN OLANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE, BU WEB SİTESİNİN HERHANGİ BİR İÇERİĞİ HAKKINDA SARİH VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEYİZ, BEYANDA VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTAYIZ. Bu web sitesinden alınan veya indirilen bilgileri yalnızca kendi takdirinize dayanarak ve sorumluluğu yine size ait olarak kullanmayı kabul etmektesiniz. SİTE'de verilen tüm bilgiler yalnızca ilk yardım ve acil müdahale için verilmiştir, ve her durumda müdahaleden önce ilk yardım veya tedavi için bir hekime danışılmasını esas kabul eder ve tavsiye ederiz. SİTE'de tanıtılan ürünler ilaç değildir, ve tedavi amaçlı kullanılmaz. SİTE'de tanıtılan ürünlerin tamamı ilk yardım amaçlı kullanılan Tıbbi Cihaz kategorisine giren ürünlerdir.

5.6. Preventis, SİTE'de yer alan bilgilerin kullanılabilirliği, doğruluğu ve eksiksizliği konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamakta veya garanti vermemekte ve kanunen gerekli olan durumlar dışında bu bilgileri güncelleme yükümlülüğüne sahip olmadığını açıkça beyan etmektedir.

5.7. Preventis ayrıca internet sitesinin içeriğindeki herhangi bir hataya veya eksikliğe ilişkin olarak herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmemektedir. SİTE zaman zaman sağlık, tıp ve fiziksel zindelik ile ilgili çeşitli sorunlara ve bunlara ilişkin bilgiler içerebilecektir. Bu bilgiler profesyonel bir sağlık uzmanı tarafından verilecek tavsiyelerin yerine kullanılmaları amacı ile sunulmamaktadır. Sağlık veya fiziksel zindelik ile ilgili sorunları ya da hastalıkları teşhis etmek için burada yer alan bilgileri kullanmamalısınız. Daima profesyonel bir sağlık uzmanına başvurulmalısınız. İnternet sitesini herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın inceleyebilirsiniz.

5.8. İşbu web sitesi, Preventis tarafından sunulmaktadır ve yalnızca belli bir grup için hazırlanmıştır. Bu grup, bölgesel veya uluslar arası belli bir grup ve/veya belli bir sınıf olabilir. İşbu web sitesini oluştururken makul çerçevede dikkat sarf etmiş olmamıza karşın, nerede olursa olsun, herhangi bir kişinin veya kuruluşun, doğrudan doğruya veya başka bir şekilde, bu web sitesinde yer alan veya bu web sitesi üzerinden eriştiği ve tarafımızdan veya üçüncü bir şahıs tarafından verilen bilgilerin sonucunda gerçekleştirdiği eylemlerden ötürü herhangi bir sorumluluk üstlenmemekteyiz. Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve veriler hiçbir şekilde yasalara aykırılık unsurları taşımamaktadır. Bu site üzerinden gayri kanuni bir faaliyette bulunulması mümkün değildir. İşbu web sitesinde ve elektronik postalarda yer alan tıbbi bilgilerin ve ilk yardım amaçlı bilgilerin bilgi sahibi tıbbi tavsiyenin yerine geçmesi amaçlanmamıştır ve kişisel sağlık meseleleriyle ilgili bir hekime danışılmasını önemle tavsiye edilir. Bu web sitesinde ürünlerle ilgili verilen bilgiler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Hastalar ve sağlık uzmanları, kendi ülkelerine uyan bilgilerle ilgili olarak yerel tıbbi kaynaklara ve düzenleme makamlarına danışmalıdırlar. SİTE'de yer alan herhangi bir bilginin ilgili olduğu belli bir sorunla veya konu ile ilgili olarak harekete geçmeden önce gereken vasıfları haiz bir sağlık uzmanına danışmalısınız.

6. DEVİR

Preventis, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Preventis işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Preventis açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Preventis işletmesin'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi" sebebiyle kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukukuna tabidir ve Preventis sağlık ve iş güv. tek. san. ve tic. ltd. şti. işletmesinin bulunduğu ilde yer alan Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Preventis işletmesi'nin, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, Preventis tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Preventis, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.